ReŁnisten Vereniging - Sanctus Virgilius

a a a

sitemap

 

ReŁnisten Carmina Burana

De ReŁnisten Carmina Burana najaar 2015 is verschenen.

Klik hier om deze te lezen of te downloaden.

Eerdere uitgaves van de ReŁnisten Carmina Burana vindt u hier.

Fotos reŁnie

De foto's van de reŁnie vanaf 2009 vindt u via deze link.

Eerdere foto's kunt u vinden in de bovenste menubalk bij het tabblad foto's.

ReŁnie 2015

Het was wederom een mooi feestje. Er waren zo'n 500 oud-virgilianen aanwezig, ruim 100 mensen uit commissies en besturen en ruim 100 helpers. Later is er ook nog een groot aantal huidige leden langs gekomen om te genieten van de avond.

De fotos zijn hier te vinden. Later meer

Kandidaatstelling kascommissie

In verband met het terugtreden van Barend van Lieshout als lid van de kascommissie draagt het bestuur de volgende verenigingsleden voor ter benoeming door de ALV tot lid van de kascommissie:

Jos Theunissen (Virgiel-jaar 1969)
Bram de Vries (Virgiel-jaar 1986)

Kandidaatstelling penningmeester

In verband met het terugtreden van Paul Balvers als penningmeester draagt het bestuur het volgende verenigingslid voor ter benoeming door de ALV tot penningmeester van de ReŁnistenvereniging:

Fons Bingen (Virgiel-jaar 1974)