ReŁnisten Vereniging - Sanctus Virgilius

a a a

sitemap

 

Agenda

De jaaragenda van de reŁnistenvereniging loopt van november tot november, van de ene Algemene Ledenvergadering voorafgaand aan de reŁnie tot aan de volgende ALV. Het laaste evenement van het jaar is de reŁnie

Activiteiten 2017

Zaterdag 25 november 2017: ReŁnie en Algemene Ledenvergadering.

Algemene Ledenvergadering 2017

Het bestuur van de ReŁnistenvereniging Sanctus Virgilius nodigt haar leden uit voor  de  Algemene  Ledenvergadering  /  Jaarvergadering  2017  (ALV)  op zaterdag 25 november 2017 om 14.30 uur in de Boekerij van SociŽteit Alcuin, Oude Delft 57, Delft.
De agenda van deze vergadering:

 1.  1. Opening
 2.  2. Mededelingen
 3.  3. Notulen ALV 26 november 2016
 4.  4. In Memoriam
 5.  5. Dťcharge en benoeming commissaris van het bestuur
 6.  6. Jaarverslag 2016 / 2017
 7.  7. FinanciŽn 2016 (realisatie)
 8.  8. Verenigingsbeleid 2018 (met onder andere de relaties van de RV met Virgiel, STV, adviesorgaan Ronde Tafel, KMT-toezichtorgaan)
 9.  9. FinanciŽn 2017 en 2018 (begroting)
 10. 10. Jaarrapportage Stichting TOP-Virgiliaan (STV)
 11. 11. Rondvraag
 12. 12. Sluiting

Kandidaatstelling ad punt 5: Het bestuur stelt voor om Gwen Kolfschoten onder dankzegging te dťchargeren als Commissaris Jaarcommissarissen en Rixt Siebinga (Virgieljaar 2010) te benoemen tot Commissaris Jaarcommissarissen.

Je kan je vooraf aanmelden voor deze vergadering via het inschrijfformulier voor de reŁnie (maar dit is niet verplicht). Als je je aanmeldt, ontvang je in de week van 6 november per e-mail de vergaderstukken behorend bij de punten 3, 6 - 9.

 

Naar boven