ReŁnisten Vereniging - Sanctus Virgilius

a a a

sitemap

Informatie

Veel oud-Virgilianen hebben goede herinneringen aan hun studietijd, en bezoeken de jaarlijkse Virgiel-reŁnie en reŁnie-activiteiten van bijvoorbeeld onderverenigingen, commissies, besturen, disputen.

De ReŁnistenvereniging heeft tot doel om de band tussen de oud-Virgilianen onderling en met het huidige Virgiel te verstevigen. Hiervoor werkt de ReŁnistenvereniging nauw samen met het Dagelijks Bestuur van Virgiel en de Oudledencommissie (OLC).
De ReŁnisten Carmina verschijnt in april en in oktober met artikelen over de komende activiteiten. Ook is er ongeveer zes keer per jaar een kortere mailing over de actuele zaken. De ReŁnisten Carmina en de mailings worden verstuurd naar iedere oud-Virgiliaan van wie zijn e-mail-adres bij de ReŁnistenvereniging bekend is.

De traditie wil dat de ReŁnistenvereniging ook financieel bijdraagt aan het huidige Virgiel. Dat doen we door een substantieel geschenk ter gelegenheid van het lustrum of een andere bijzondere gebeurtenis.
Het bestuurs- en commissiewerk wordt vanouds financieel ondersteund door de TU. Deze financiering is door bezuinigingen aan het afbrokkelen. Virgiel heeft aan de ReŁnistenvereniging gevraagd om het fianciŽle gat dat hierdoor ontstaat zo mogelijk op te vullen door het instellen van een fonds, dat financiŽle middelen verwerft van oud-Virgilianen.

Vrijwel elke oud-Virgiliaan kent de ReŁnistenvereniging ook van de reŁnie, elk jaar in de tweede helft van november met zo'n 400 deelnemers. Bij de reŁnie worden de 15e, 25e, 40e, 50e en 60e jaars als "jubeljaar" extra in het zonnetje gezet.