ReŁnisten Vereniging - Sanctus Virgilius

a a a

sitemap

Contributie, reŁniebijdragen en ReŁnisten Carmina

Vanaf 2018 heeft de ReŁnistenvereniging (RV) een nieuwe regeling voor de contributie, reŁniebijdragen en de ReŁnisten Carmina.

Contributie

Vanaf 2018 wordt de basiscontributie verlaagd naar Ä 17,50. Deze contributie dekt de algemene RV-kosten en geeft ruimte om een aantal nieuwe activiteiten voor jongere RV-leden te ontwikkelen.  Voor uitschrijvende Virgilianen die overkomen naar de RV geldt een speciale instroomregeling.

ReŁniebijdragen

Er komen twee deelnamebedragen voor de reŁnie. Een RV-lid betaalt Ä 30 voor deelname koud buffet, de borrel- en overige kosten zijn inbegrepen in de contributie. Een oud Virgiliaan of partner betaalt Ä 60, dit is de kostprijs van de reŁnie per persoon.

Afzonderlijk abonnement ReŁnisten Carmina

De digitale ReŁnisten Carmina is voor alle oud-Virgilianen vrij beschikbaar via de website. Voor de papieren uitgave geldt een separaat abonnement van Ä 7,50 per jaar (kostprijs voor het april- en oktober-nummer). Alle RV-leden kunnen bij de contributie-incasso-aankondiging (in maart) aangeven om wel of geen abonnement te willen hebben.

Met deze wijzigingen probeert de RV meer nieuwe activiteiten te ontwikkelen  en voor meer oud-Virgilianen aantrekkelijker te zijn. Ook wordt een betere invulling te geven aan de kostenscheiding van de verenigingsactiviteiten en de reŁnie.

Veruit de meeste RV-leden gaan door deze maatregelen minder betalen. Alleen degenen die echt ieder jaar deelnemen aan de reŁnie, betalen wat meer.