Reünisten Vereniging - Sanctus Virgilius

a a a

sitemap

Reunistenbestuur

Het reünistenbestuur bestaat uit:

  • ir. Nick Peters - voorzitter
  • Frédérique van Riessen, MA - secretaris
  • ir. Fons Bingen - penningmeester
  • dr. ir. Gwendolyn Kolfschoten – commissaris jaarcommissarissen
  • ir. Denie Andriessen – commissaris media