Uitstel Algemene Ledenvergadering / Jaarvergadering 2018

Dit jaar nodigt het Universiteitsfonds de oud-Virgilianen uit voor een middagprogramma op de dag van de reünie. Er bestaat veel animo om deel te nemen aan dit middagprogramma. Kijk hier voor mee info.
Na overleg met de jaarcommisarissen heeft het bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering (ALV) te verplaatsen naar het eerste kwartaal van 2019, op een zaterdagmiddag.  De ALV wordt dan gecombineerd met een andere activiteit.

“Uitstel Algemene Ledenvergadering / Jaarvergadering 2018” verder lezen