Over de Reünistenvereniging

Veel oud-Virgilianen hebben goede herinneringen aan hun studietijd, en bezoeken de jaarlijkse Virgiel-reünie en reünie-activiteiten van bijvoorbeeld onderverenigingen, commissies, besturen, disputen.
De Reünistenvereniging heeft tot doel om de band tussen de oud-Virgilianen onderling en met het huidige Virgiel te verstevigen. Hiervoor werkt de Reünistenvereniging samen met het Dagelijks Bestuur van Virgiel en de Oudledencommissie.

De Reünisten Carmina is een mooi glossy magazine met tal van artikelen over het Virgiel van vroeger en nu. Deze Carmina verschint twee keer per jaar in april en in oktober.

Ongeveer één keer per maand wordt de nieuwsbrief verstuurd over actuele zaken en komende activiteiten.

De digitale Reünisten Carmina en de mailings worden verstuurd naar iedere oud-Virgiliaan van wie zijn e-mail-adres bij de Reünistenvereniging bekend is. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

De Reünistenvereniging geeft Virgiel ook een substantieel geschenk ter gelegenheid van het lustrum of een andere bijzondere gebeurtenis.
Via de Stichting TOP-Virgiliaan wordt het bestuurs- en commissiewerk waar nodig financieel ondersteund.

In de tweede helft van november wordt de jaarlijkse reünie georganiseerd met meestal zo’n 400 deelnemers. Bij de reünie worden de 25e, 40e, 50e en 60e jaars als “jubeljaar” extra in het zonnetje gezet.

Wie wil bijdragen aan het doel en de activiteiten van de Reünistenvereniging, wordt lid voor € 17,50 per jaar.
Lid worden is eenvoudig: stuur ons een e-mail met je contactgegevens en je Virgieljaar.