Algemene Ledenvergadering 2021

De  Algemene Ledenvergadering / Jaarvergadering 2021 (ALV) op zaterdag 16 januari 2021 vanaf 14.00 uur in de Boekerij van Sociëteit Alcuin, Oude Delft 57, Delft (tenzij dit vanwege corona-regels en -omstandigheden niet of niet veilig mogelijk is).
Een besluit hierover nemen we in november, maar ook dan kunnen we nog worden ingehaald door actuele ontwikkelingen.

Als de “Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid” nog van toepassing is, betekent dit:
– Alle voorstellen die in de vergadering ter besluitvorming worden voorgelegd, worden vooraf aan alle leden gestuurd.
– Een lid kan op verzoek op afstand via videobellen en/of telefonisch aan de vergadering deelnemen en zijn/haar stem uitbrengen.
– Een lid kan ook vooraf zijn stem uitbrengen en vragen stellen, die tijdens de vergadering verplicht moeten worden behandeld.