Noodoproep vanuit TU Delft studenten: adopteer een studieplek!

Graag delen we dit bericht van het TU Delft Universiteitsfonds

Namens Thijs de Jongh en Job Vlak, respectievelijk van de studentencampagne 5voor12 en de Centrale Studentenraad, sturen wij vanuit Alumni Relaties TU Delft onderstaande oproep. Zij zijn twee studenten die opstaan en willen nadenken over het verbeteren van de situatie in Delft, in het bijzonder die van de studenten, tijdens deze COVID-19 periode.
We zijn het er allemaal over eens: het zijn bizarre tijden. Een jaar geleden had niemand bedacht dat de implicaties van het virus zo groot waren. In Delft zitten we er gelukkig niet bij neer, maar staan we op om een oplossing te bedenken.

Begin september is er een pilot gestart in Delft om COVID-19 het hoofd te bieden. Dit is onder de noemer ‘het is 5 voor 12’ gegaan: als we nu snel allemaal verantwoordelijk met deze situatie omgaan, houden we het aantal besmettingen in toom en kunnen we daarna weer de vrijheid krijgen, die we als student zo graag hebben.

Enkele maanden verder zijn er sterke communicatie lijnen met de TU Delft en de gemeente. Er is een poster gemaakt met de corona spelregels in studentenhuizen ter bewustwording onder studenten. Er is een enquête verspreid onder 2.300 studenten met als doel het in kaart brengen welke wensen er zijn. Uit de resultaten bleek dat er onder studenten een zeer grote behoefte is aan studieplekken. Zie voor meer informatie over de andere initiatieven http://www.thuisbesmet.nl.

Om de sterke behoefte van de studenten tegemoet te komen, hebben we contact gehad met allerlei externe partijen om studieplekken uit de grond te stampen. We hebben in korte tijd studieplekken gefaciliteerd op de studentenvereniging Sanctus Virgilius. In samenwerking met de TU Delft heeft het bestuur van Sanctus Virgilius een uitgebreid protocol opgesteld. Dit protocol wordt nu gebruikt bij het inventariseren van mogelijkheden bij onder meer Theater de Veste, andere verenigingen in Delft en andere studentensteden in Nederland. Op de TU Delft wordt er op dit moment eveneens gekeken naar het optimaliseren van het aantal studieplekken.

In januari vinden de tentamenweken plaats op de TU Delft. Zoals u maar al te goed weet, betekent dit dat alle studenten tegelijkertijd de boeken in duiken. Om zoveel mogelijk studenten tegemoet te komen in het vinden van een juiste studieplek en om in te spelen op de grote vraag naar een studieplek die niet naast je bed staat, hebben we het volgende concrete verzoek.

  1. Kunt u helpen bij het faciliteren van externe studieplekken voor TU Delft studenten? Denk aan een kantoorgebouw, openbare of culturele voorzieningen in en nabij Delft, waar u bereid en in staat bent of mensen uit uw omgeving bereid en in staat zijn om deze locaties open te stellen en in te richten met studieplekken.
  2. Kunt u op een andere manier helpen? Laat het weten als u ideeën of suggesties heeft voor het verbeteren van de studie- en leefsituatie van de student.

Tot slot, willen we nogmaals benadrukken dat de situatie echt niet moet worden afgezwakt. Sterker nog, het is een hele moeilijke en kwetsbare tijd voor studenten. Dat wordt inmiddels ook breeduit onderschreven:

“In een onderzoek van EenVandaag onder 25.000 mensen bleek 60 procent psychische klachten te hebben, variërend van piekeren tot prikkelbaar zijn, depressiviteit en paniekaanvallen. Opvallend was dat vooral 18- tot 35- jarigen mentaal zeiden te lijden: 74 procent gaf aan last te hebben van de situatie, tegenover 48 procent van de 65-plussers” (NRC, okt. 2020).

Bij voorbaat dank voor uw begrip. Als u enthousiast bent en graag een steentje wilt bijdragen, neem contact met ons op! We zien u graag binnenkort vanaf het scherm om na te denken over de mogelijkheden voor studieplekken.

Vriendelijke groet,

Job Vlak Thijs de Jongh
Voorzitter Centrale Studentenraad
J.L.Vlak@tudelft.nl
Studentencampagne 5voor12
Thijs@thuisbesmet.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *