Virgiel-reünie 2021 is afgelast (zaterdag 27 nov)

*** update 5 november 2021 en nog steeds actueel ***
Bij de aangekondigde Virgiel-reünie hebben we nu te maken met omstandigheden die tegen de huidige dringende corona-overheidsadviezen in gaan. Het gaat dan onder over andere grote drukte en rondlopen in de sociëteit, geen 1,5 m afstand kunnen houden, elkaar handen schudden en omhelzen, zingen in een niet goed geventileerde Eetzaal. Dit levert concrete corona-besmettingsrisico’s op voor de reüniedeelnemers.

Na de corona-persconferentie van afgelopen dinsdag heeft de Oud Leden Commissie van Virgiel nog een specifiek advies gevraagd aan de GGD Haaglanden. Vandaag heeft de GGD geadviseerd de reünie niet te laten doorgaan, alleen al om reden van het niet kunnen handhaven van de 1,5 m afstand bij het normale aantal reüniedeelnemers.

Wij hebben alles afgewogen en we hebben unaniem besloten dat we de overheidsadviezen en het GGD-advies niet naast ons neer kunnen leggen en de risico’s niet kunnen negeren. Simpelweg omdat we niet kunnen uitleggen dat zoiets verantwoord is.

De reünie 2021 gaat dus niet door.
Dit is natuurlijk ook een enorme domper voor iedereen die naar de reünie wilde komen. En des te meer voor de Oud Leden Commissie, voor wie de organisatie van de reünie hét huzarenstukje van hun commissiejaar is.
Maar de veiligheid van deelnemers en organisatie dient belangrijker te zijn dan het willens en wetens een risicovolle reünie te laten doorgaan.

Binnenkort verschijnt de nieuwe Reünisten Carmina Burana. Deze Carmina is begin oktober geschreven, toen de corona-omstandigheden zich anders leken te gaan ontwikkelen. In de Carmina staat nog dat de reünie doorgaat, maar die informatie is dus verouderd.

De Oud Leden Commissie gaat volgende week brainstormen over alternatieve activiteiten. Natuurlijk houden we je daarvan op de hoogte.

Met Virgiliaanse groet,
namens het gehele Reünistenbestuur

Nick Peters
voorzitter