Reünisten Carmina Burana

De  laatste Reünisten Carmina Burana (april 2020) lees je hier.
De leden van de Reünistenvereniging die in Nederland wonen, hebben inmiddels ook een gedrukt exemplaar ontvangen. Bij het maken van de verzendlijst is echter iets mis gegaan. Ook bij de leden die hebben aangegeven geen gedrukte versie te willen ontvangen, is deze toch bezorgd. Onze excuses hiervoor.

Bij het lezen van deze Reünisten Carmina zal het je opvallen dat activiteiten worden aangekondigd die inmiddels door de coronamaatregelen niet meer kunnen doorgaan.
De sociëteit en de TU zijn gesloten, en tot wanneer weet nog niemand. Activiteiten van het Solar Boat Team, de theaterproductie en de Xperience Day van de TU Delft worden diep geraakt. Virgiel Open Golf is al verplaatst naar 2021. De Generatieborrel op 5 juni gaat in ieder geval in de geplande opzet niet door.
Het is nu ook erg onzeker dat de OWEE 2020 doorgang kan vinden. De gevolgen voor de KMT zijn evenzo onduidelijk.
Uiteraard publiceren we actuele informatie in onze komende nieuwsbrieven en op de website.
De eerstvolgende Reünisten Carmina Burans verschijnt in pktober 2020.