Reünisten Carmina Burana

De nieuwste Reünisten Carmina Burana is eind april 2021 verschenen. Deze is per e-mail verstuurd aan alle oud-Virgilianen waarvan wij een e-mailadres hebben.
Deze Carmina lees je hier. Voor wie zich geeft gewaagd aan de Tetonic puzzel op pagina 38 … klik hier voor de oplossing

Lees verder over over al dan niet ontvangen van de gedrukte Reünisten Carmina.

De leden van de Reünistenvereniging die in Nederland en België wonen, ontvangen ook de gedrukte versie van deze Carmina (één exemplaar per adres). Leden in andere landen ontvangen de Carmina op verzoek (dit in verband met de zeer hoge kosten van verzending per post naar het buitenland).

De verzending kent een opt-in / opt-out regeling. Anders gezegd: je kan aangeven of je de gedrukte versie wil ontvangen. Jouw voorkeur kan je altijd wijzigen door in te loggen op de .ledenadministratie.
Voor de verzending moeten de adresgegevens vier weken voor de verschijningsdatum worden aangeleverd. Dit kan betekenen dat opt-in / opt-out-wijzigingen later dan bedoeld effect hebben.
Als je geen Reünisten Carmina per post hebt ontvangen, laat het ons dan weten. Zo mogelijk sturen we je één van de reserve-exemplaren.