Reünisten Carmina Burana

Het oktobernummer van de Reünisten Carmina Burana is per e-mail verstuurd aan alle oud-Virgilianen waarvan wij een e-mailadres hebben.
Klik hier om  deze Reünisten Carmina Burana te lezen.

De leden van de Reünistenvereniging die in Nederland en België wonen, ontvangen ook de gedrukte versie van deze Carmina (één exemplaar per adres). Leden in andere landen ontvangen de Carmina op verzoek (dit in verband met de zeer hoge kosten van verzending per post naar het buitenland).

De verzending kent een opt-in / opt-out regeling. Anders gezegd: je kan aangeven of je de gedrukte versie wil ontvangen. Jouw voorkeur kan je altijd wijzigen door in te loggen op de .ledenadministratie.
Voor de verzending moeten de adresgegevens vier weken voor de verschijningsdatum worden aangeleverd. Dit kan betekenen dat opt-in / opt-out-wijzigingen later dan bedoeld effect hebben.
Als je geen Reünisten Carmina per post hebt ontvangen, laat het ons dan weten. Zo mogelijk sturen we je één van de reserve-exemplaren.