Virgiel-erfgoed – Historicie

Beste reünisten,
Tijdens de reünie hebben de eerste reünisten al kennis met ons, de HistoriCie, gemaakt. De HistoriCie is de commissie binnen Virgiel die het meest recente lustrumcadeau vanuit de Reünistenvereniging uitwerkt: Het voor iedereen (digitaal) toegankelijk maken en houden van de historie van Virgiel.

Wij zijn hiervoor op zoek naar archiefmateriaal van Virgiel, dat nu nog wordt bewaard door oud-Virgilianen. Wij nemen dit archiefmateriaal graag van je over. Mocht je archiefmateriaal of vragen hebben, dan kan contact opgenomen worden via HistoriCie@virgiel.nl.  Wij zullen op 18 januari tevens bij de Algemene Ledenvergadering aanwezig zijn om stukken in ontvangst te nemen en eventuele vragen te beantwoorden.
Hartelijk dank voor het materiaal dat we al hebben ontvangen en nog gaan krijgen. We zullen jullie op de hoogte houden over de voortgang.
Met Virgiliaanse groet,
De HistoriCie