Virgiel-community-platform

Op dit moment werken we aan de introductie van een en on-line mogelijkheid (een zogenaamde community-platform) die het Virgiel-netwerk ondersteunt én meer interactie in forums, chat en “marktplaatsen” biedt. De belangrijkste doelstelling van de Reünistenvereniging is het bevorderen van contact tussen de RV-leden, oud-Virgilianen en huidige Virgilianen. Op de keper beschouwd geven we al heel lang op een traditionele manier invulling aan deze doelstelling.

We organiseren natuurlijk de reünie en andere activiteiten, waarbij we ook huidige Virgilianen proberen te betrekken. We publiceren de Reünisten Carmina’s en de mailings van de RV-nieuwsbrief. De contacten binnen één Virgiel-jaar verlopen via de jaarcommissarissen. Voor regionale activiteiten proberen we dit te doen via regiocommissarissen. Maar deze communicatie is eigenlijk eenzijdig: vanuit het RV-bestuur, vanuit de jaarcommissarissen, etc.

Alle activiteiten van de Reünistenvereniging zouden ook gericht moeten zijn op het verbeteren van de contacten tussen reünisten onderling, het gemakkelijker met elkaar in contact komen, het delen van ervaringen. We willen ook het werk van de jaarcommissarissen beter ondersteunen, met name voor de jubeljaren. En er moeten de mogelijkheden komen voor (snelle en ook individuele) interactie tussen huidige Virgilianen en reünisten.
Dit zou het Virgiel-netwerk in optima forma moeten zijn.

Waar we dus naartoe zouden willen gaan, is een on-line mogelijkheid (een zogenaamde community-platform) die het bovenstaande faciliteert.

LinkedIn en Alumniportal TU Delft
Ter vergelijking: bijna alle oud-Virgilianen en Virgilianen hebben tegenwoordig een profiel op LinkedIn. Bedoeld om professionele contacten te onderhouden en ook vraag en aanbod van werk en opdrachten te matchen. Maar LinkedIn is vooral zakelijk met een immens brede groep gebruikers qua opleiding, ervaring, geografische locatie. En dan is het lastig om de interactie op gang te houden. Zo is er eigenlijk weinig te beleven op de LinkedIn-groep KSV Sanctus Virgilius.
Ook in een meer beperkte doelgroep zijn deze zogenaamde portals ontstaan. Zo is er de    Alumniportal van de TU Delft (https://alumniportal.tudelft.nl).

VCP – een eerste pilot
In 2020 heeft de Oudledencommissie een marktanalyse gedaan met welke producten een Virgielreunist Community Platform (VCP) kan worden ingericht. Op basis van deze analyse hebben we gekozen voor een pilot met het platform van HiveBrite (https://hivebrite.com).

Naast de informatie van het huidige virgielreunist.nl gaat het VCP onder andere het volgende ondersteunen:
– discussie-forums
– individuele 1-op-1 berichtuitwisseling
– eigen profiel met Virgiel-info en gekoppelde LinkedIn-info (we zijn door LinkedIn erkend als alumni-vereniging en daarmee het is mogelijk om je actuele LinkedIn-profiel over te nemen in het VCP)
– naamlijstoverzichten van Virglianen per Virgiel-jaar
– naamlijstoverzichten van Virgilianen per werkgever/ branche
– bedrijfsprofielen van werkgevers
– marktplaats voor stages, afstudeerplekken, mentoring en studenten-kluswerk (bedoeld voor huidige master-fase Virgilianen)
– marktplaats voor ‘job opportunities’, sollicitanten (bedoeld voor oud-Virgilianen)
– digitale archieven van RV-nieuwsbrieven, foto’s van activiteiten, Reünisten Carmina’s, annuaria

We streven er dus vooral naar meer interactie tussen reünisten onderling, en tussen reünisten en Virgilianen via de forums, chat-functie en marktplaatsen.
Het is de bedoeling om RV-leden en Virgilianen in de master-fase van hun studie al toegang te geven tot het VCP. Oud-Virgilianen die geen RV-lid zijn, krijgen toegang tot een deel van het VCP.

Planning go-live VCP
Vanaf de tweede week van mei nodigen we gefaseerd groepen RV-leden uit om VCP-lid te worden. Hieraan zijn verder geen kosten en/of andere verplichtingen verbonden.
In september nodigen we ook de de ouderejaars Virgilianen en de overige oud-Virgilianen uit.

Interesse ?
De VCP-werkgroep bestaat nu uit Laura Gallis (2007), Frank Ooms(1980), Valentijn Leenaers (2017), Matthijs Riemersma (2017) en Nick Peters (1972).
Heb je interesse om lid te worden van de werkgroep? Neem dan contact op met Laura via laura@virgielreunist.nl