Virgiel in coronatijden update november 2020 (door het bestuur van Virgiel)

Beste reünisten,

Wij hopen dat jullie allemaal gezond en wel zijn. Aangezien de reünie helaas moest worden afgelast en wij jullie daarnaast natuurlijk ook veel minder zien dan in een normaal jaar, willen wij jullie met deze mail graag op de hoogte stellen van het reilen en zeilen van Virgiel. In dit bericht vinden jullie een korte update over activiteiten die er momenteel door Virgiel worden georganiseerd, een korte toelichting van ons beleid van aankomend jaar en een update over Virgiel Academy. 

Sinds de laatste afkondiging betreffende de nieuwe corona maatregelen heeft alle horeca moeten sluiten, zo ook het horecagedeelte van Virgiel. Ondanks dat er hierdoor geen borrels meer kunnen plaatsvinden op de sociëteit zijn er wel andere dingen, vervangende, activiteiten georganiseerd. Zo heeft Lancet een lezing van een psycholoog die in de gevangenis heeft gewerkt uitgezonden via een livestream, heeft de Akcie een interactieve livestream uitgezonden waar alle leden vanuit huis aan mee konden doen  en konden de audities voor verschillende bands en de theaterproductie wel nog plaatsvinden. De Annuarium Commissie is hard bezig geweest met het maken van het Annuarium. Daarnaast hebben we studieplekken aangeboden voor onze leden om deze betrokken te houden bij Virgiel en hun de kans te geven om buitenshuis te kunnen studeren, iets waar veel behoefte aan is onder studenten. Om deze studieplekken te realiseren hebben wij in samenwerking met de TU Delft een protocol geschreven dat erg goed is ontvangen door alle stakeholders. Het protocol heeft uiteindelijke ook nog zijn weg naar Diederick Gommers en het OMT gevonden en is daar behandeld. Andere studentenverenigingen gebruiken dit protocol momenteel als voorbeeld om ook studieplekken aan te kunnen bieden. Na toestemming van de gemeente zijn wij ook  begonnen met het aanbieden van afhaalmaaltijden voor onze leden. Dit project is nu een paar weken bezig en slaat goed aan, er wordt veel afgehaald en de reacties zijn positief. Aankomend kwartaal worden er elke week één of twee online activiteiten voor onze leden georganiseerd, telkens door verschillende commissies. Eén van deze activiteiten is speciaal gericht op de eerstejaars zodat zij op een verantwoorde manier toch een goede jaar- en club band kunnen opbouwen.  

Wij zijn vanaf het begin van dit collegejaar hard bezig met het organiseren van campagnes over Corona onder studenten zodat de bewustwording vergroot wordt en het draagvlak voor alle maatregelen behouden blijft. In samenwerking met de Landelijke Kamer van Verenigingen, de gemeente en de TU Delft zijn er veel initiatieven begonnen, zoals een poster met verduidelijking hoe een quarantaine in een studentenhuis het best kan worden uitgevoerd en een supermarkt ochtend voor ouderen, sommige van deze campagnes zijn ook buiten Delft opgepakt en voortgezet in andere studentensteden. Er is veel contact met de TU Delft, Gemeente, Politie en andere verenigingen. We hebben een wekelijks overleg over de situatie omtrent corona in Delft.

Inmiddels hebben wij ons Dagelijks Bestuur Beleid geschreven en zullen dit vanaf nu als handvat voor de doelen voor de rest van ons jaar gebruiken. Kort samengevat bevat ons beleid dit jaar drie speerpunten: De betrokkenheid van de leden, het welzijn van de leden en de maatschappelijke bewustzijn en betrokkenheid van de leden. De betrokkenheid van de leden onderling en bij de vereniging staat, zeker dit jaar, voor ons centraal. Wij streven ernaar om de betrokkenheid van zowel ouderejaars en jongerejaars te vergroten en tijdens een periode van weinig sociale interactie en fysieke ontmoetingen op de sociëteit de betrokkenheid met Virgiel te behouden. Hier sluit ons speerpunt over welzijn van de leden erg goed bij aan. Wij vinden zowel de mentale als ook de fysieke gesteldheid van onze leden enorm belangrijk en willen een fijne en veilige plek bieden voor leden waarin het onder de aandacht brengen van het mentale welzijn bespreekbaar wordt gemaakt. Ook hopen wij dat Virgilianen zich zo de mogelijkheden tot ontplooiing die Virgiel biedt ten harte nemen. Als laatste hopen wij dat wij met ons beleid de maatschappelijke betrokkenheid van onze leden kunnen verbeteren en een steentje bijdragen aan maatschappelijke en intellectuele initiatieven zowel bij Virgiel, als ook daarbuiten.

Mede door de speerpunten die wij hebben geformuleerd zullen wij dit jaar weer aan de slag gaan met Virgiel Academy. Dit initiatief heeft even stilgelegen maar het is ons streven om er dit jaar weer nieuw leven in te blazen. De eerste vergadering is geweest en de heropstart van dit project is ook besproken met de Ronde Tafel. In de Ronde Tafel zit veel ervaring en expertise, we hebben hier veel goede ideeën uit gekregen en zullen hun goede tips meenemen in de opstart van Virgiel Academy. Mochten jullie nog een goed idee of initiatief hebben wat in het kader van Virgiel Academy past dan horen wij dat graag!

Om af te sluiten hebben wij nog een vraag aan jullie: Momenteel zijn wij bezig met het maken van een nieuw valvas voor de boekerij, waarin wij alle jaardassen tentoon kunnen stellen om zo de geschiedenis van Virgiel onder de aandacht van de leden te brengen. Mochten jullie dus toevallig nog een jaardas van vóór 1998 hebben die jullie voor dit project zouden willen afstaan zouden wij jullie daar enorm dankbaar voor zijn!

 

Met Virgiliaanse groet,

Het Dagelijks Bestuur 123

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *